2019.11.22-нд "ӨГЛӨӨНИЙ ДАСГАЛ" ҮЗҮҮЛЭХ АЖИЛД БЭЛТГЭЛ1, БЭЛТГЭЛ2, АХЛАХ, ХОЛИМОГ1 БҮЛГИЙН ХҮҮХДҮҮД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОЖ ЭЦЭГ ЭХЧҮҮД АСРАН ХАМГААЛАГЧ НАРТАА ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

2019-11-22