БҮХ НИЙТИЙН МОД ТАРИХ ӨДӨР НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЛБА

2019-10-14

БҮХ НИЙТИЙН МОД ТАРИХ ӨДӨР НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЛБА

     Бүх нийтийн мод тарих өдрийг тохиолдуулан УСЗДТГ-Ногоон байгууламжийн алба, ЕБ-ын  5 сургуультай хамтран "Гүдэн цогцолбор"-ын талбайд нийтдээ 300 гаруй 6 нь төрлийн мод бут тарилаа. Усжуулалтын системийн  угсралтын ажлыг  ТЭСИЙН БҮРД” ХХК  гүйцэтгэхээр шалгарч энэ оний 11 сард багтаан хүлээлгэн өгөхөөр угсралтын ажлыг эхлүүлээд байна.

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР,

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЛБА