2019 оны 09 сарын 13-нд "НАМРЫН ХӨДӨЛМӨР" Бэлтгэл 1,2, Ахлах бүлгийн хүүхдүүд төмс хураалаа.

2019-09-13