2019 оны 09 сарын 13-нд Бэлтгэл1,2, Ахлах бүлгийн хүүхдүүд туршлагын талбайд тарьсан ургацаа хурааж авлаа.

2019-09-13