2019 оны 09 сарын 01-ны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг нээж 2-р цэцэрлэгийн эрхлэгч С.Юмчмаа үг хэллээ.

2019-09-01