ӨЛЗИЙТ БАГИЙН 21-Р ЗУУН ЖИШИГ ХОРООЛЛЫН ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ ЭРЧИМТЭЙ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

2019-09-02