Улиастай сумын Засаг даргын тамгын газрын хамт олон Соёмбоо шохойдож сайжруулж сэргээн засварлалаа.

2019-07-01

Улиастай сумын Засаг даргын тамгын газрын хамт олон Соёмбоо шохойдож сайжруулж сэргээн засварлалаа.