Бэлтгэл ,Ахлах бүлгийн 30 хүүхдүүд "УРАН ХӨДӨЛГӨӨНТ ГИМНАСТИК"-аа хийж байна.

2019-05-30