ЗУНЫ ВАКУМЖУУЛСАН АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ ЯВАГДАНА. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-11 дүгээр ангийн сурагчдын дунд АНГЛИ ХЭЛНИЙ зуны вакумжуулсан сургалт явагдах тул суралцах сонирхолтой хүүхдүүд тухайн сургуулийнхаа захиргаанд бүртгүүлнэ үү.

2019-05-30

 АНГЛИ ХЭЛНИЙ  СУРГАЛТ ЯВАГДАНА.

    Ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-11 дүгээр ангийн сурагчдын дунд  АНГЛИ ХЭЛНИЙ  зуны вакумжуулсан сургалт явагдах тул суралцах сонирхолтой хүүхдүүд тухайн сургуулийнхаа захиргаанд бүртгүүлнэ үү.

 

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Ангилал

Facebook