НАЙРАЛ ДУУ -2019 тэмцээнд дунд1, ирээдүйн аврагчид, бага бүлгийн хүүхдүүд идавхитэй оролцлоо.

2019-05-01