"САЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА-САЙН ТУРШЛАГА-2019" аймгийн зөвлөгөөнд хамт олноороо зохион байгуулалттай амжилттай ажиллаа.

2019-04-26