Нийлэг уутны хэрэглээг хязгаарлах шийдвэрийн хүрээнд

2019-05-02

                Монгол улсын ЗГ- ын 189 тогтоолоор нийлэг уутны хэрэглээг шат дараатай  хязгаарлах болсонтой холбогдуулан сумын худалдаа үйлчилгээний газруудад зөвлөмжийг хүргэж зөвлөгөө өгч,  5 төрлийн  загвар бүхий 300 ширхэг давуун тор, цүнхийг  бөөний төвүүд болон хүнсний дэлгүүрүүдэд байршуулан хэрэглээнд  гаргалаа.

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР