"Байгууллагын бүтээмжийн менежмент" багц сургалтад суулаа.

2019-03-31