2-р цэцэрлэгийн багш нарын хамтран бичсэн " Спорт өрөлтийн аягыг сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгон ашиглах нь" сэдэвт илтгэл улсад шалгарч улсын илтгэл шалгаруулах уралдаанд багш .Нарантунгалаг эрхлэгч С.Юмчмаа, багш В.Мядагбадам нар амжилттай тавьлаа

2019-03-25