Завхан УЗН-ээс шилжин явах цом, туг, хандивын хайрцагтай хамт 14 хоногийн хугацаатайгаар хүлээн авлаа.

2019-03-11