Аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос зохион явуулсан цасны баярт хамт олноороо амжилттай оролцлоо.

2019-01-19