Сайн багш дэд хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулсан аймгийн 100 шилдэг багшийн нэгээр багш Н.Нарантунгалаг шалгарлаа.

2019-01-14