2019 оны 1 сарын 14 нд 2-р цэцэрлэг нь салбар бүлгийнхээ нээлтийг хийлээ.

2019-01-14