АРД ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

2019-02-22

АРД ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД: 

         2003, 1994,1974 оны 01, 02 сард төрсөн иргэд Нутгийн удирдлагын ордны Нэг цонхны үйлчилгээний төвд хандан иргэний шинэчилсэн бүртгэлдээ хамрагдана уу.
Хугацаа хоцорсон тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 15.24 зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу торгуулийн арга хэмжээ авагдах болохыг анхаарна уу. 

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР