Улсын их хурлын гишүүн З.Нарантуяа 2019 оны 01-р сарын 23-ны өдрийн 14 цагт Хөгжимт жүжгийн театрт Улиастай сумын иргэд хөдөлмөрчидтэй уулзалт хийнэ. Иргэд хөдөлмөрчид та бүхнийг уулзалтанд өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

2019-01-21

           Улсын их хурлын гишүүн З.Нарантуяа 2019 оны 01-р сарын 23-ны өдрийн 14 цагт Хөгжимт жүжгийн театрт Улиастай сумын иргэд хөдөлмөрчидтэй уулзалт хийнэ. Иргэд хөдөлмөрчид та бүхнийг уулзалтанд өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР