Цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлүүддээ Эрхлэгч С.Юмчмаа 2018 оны ажлын тайлангаа тавьлаа

2019-01-04