Улаан загалмайн нийгэмлэгээс манай цэцэрлэгийн 15 хүүхдэд бэлэг гардууллаа.

2018-12-18