“ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ /БҮС/, СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ” ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

2018-12-13

“ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ /БҮС/, СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ” ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

            Засгийн газрын 2018 оны "Газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл (бүс), суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай" 182 дугаар тогтоолоор газрын суурь үнэлгээ шинэчлэн батлагдсантай холбоотойгоор Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд заасны дагуу газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагагуудынсаналыг 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 14  цагт Улиастай сумын Иргэний танхимд зохион байгуулагдах тул та бүхэн өргөнөөр ирж оролцоно уу.

 

ГАЗРЫН  ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР,УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Утас: 70462620

Ангилал

Facebook