“Цэвэр гар, цэвэр “00”-Эрүүл амьдралын жор” 21 хоногийн аяны уралдааны хүрээнд Улиастай сумын 2-р цэцэрлэгийн хийсэн ажил

2018-11-06