“Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн”

2018-11-01

          Сумын үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран “Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд “Хүнсийг зөв сонгож зөв хэрэглэе” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж 60 гаруй иргэнийг хамрууллаа.

Улиастай сумын Засаг дарган тамгын газар