Гэрэлтүүлэг

2018-10-24

Завхан аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан гэрэлтүүлгийн ажил эрчимтэй хийгдэж байна.

Жинст багийн Ногоочдын хэсэгт 16ш, Урт цагааны хэсэгт 9 ширхэг,  Төв хаан банкны арын хэсгээс гэрлэн дохиотой уулзвар хүртэл 7 ширхэг,

Жаргалант багийн Нефтийн хэсэг дэх авто зам дагуу 30 ширхэг, Гандангийн хэсэгт 16 ширхэг,

Богдын гол багийн Ченжийн захаас Цэнгэлдэхийн хэсэг хүртэл 40 ширхэг, Шороон гүүрнээс модны үйлдвэр хүртэл 28 ширхэг,

Онцгой байдлын газрын уулзвараас II-дугаар цэцэрлэгийн уулзвар хүртэл 8 ширхэг,

Өлзийт багийн Өгөөмөрийн хэсэгт 19 ширхэг нийт 173 гэрэлтүүлэг шинээр тавигдсан байна.