Гүдэн цогцолборыг засварлалаa

2018-07-19

     Улиастай сумын Гүдэн цогцолборыг засварлах тохижуулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Тэсийн бүрд” ХХК ажиллаж сүүдвэрч, суваргуудын засвар,  явган зам шат цутгах ажлуудыг хийж дуусгасан. Мөн 108 суваргыг тойрсон гэрэлтүүлгийн угсралт,  хуучин антены сууриудыг буулгах ажлуудыг хийлээ.

Өмнө

Дараа

Суваргуудын өнгийг сэргээн засварласан байдал

Дараа