"Бүтээн байгуулалт -14"

2018-06-20

Улиастай сумын Засаг даргын тамгын газар барилгынхаа гадна пасада шинэчилж ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлж гадна гэрэлтүүлэгтэй боллоо.