Улиастай сумын ИТХ, ЗДТГ-ын ажилчид шинээр байгуулагдаж байгаа “Жинст төгөл” цэцэрлэгт хүрээлэнд 4000 ширхэг хайлаас тарьлаа

2018-05-28

Улиастай сумын ИТХ, ЗДТГ-ын ажилчид шинээр байгуулагдаж байгаа “Жинст төгөл” цэцэрлэгт хүрээлэнд 4000 ширхэг хайлаас тарьлаа