Хог цэвэрлэгээ зохион байгуулагдлаа

2018-04-24

Таван чихийн амны төвлөрсөн хогийн цэгийн уулын энгэр дагуух салхинд хийсэн тархсан, гуу жалганд хуримтлагдсан хогийг Улиастай сумын ЗДТГХТҮ албаны 80 гаруй ажиллагсад 2018 оны 4 –р сарын 20 ны өдөр нэгдсэн зохион байгуултаар цэвэрлэлээ