Гамшгийн аюулийн үеийн зарлан мэдээллийн бэлэн байдлын цугларалтанд иргэний үүргээ биелүүллээ.

2018-03-29