ЖИНСТ БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2018-04-10

БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Засаг захиргааны анхан шатны нэгж болох Жинст баг нь 1992 онд байгуулагдсан.

Жинст баг нь Улиастай сумын баруун хэсэгт Богд, Чигэстэй голоор хил залган оршдог бөгөөд 738,4 га нутаг дэвсгэртэй.

Тус баг нь ИНХ-ын дарга, Багийн засаг дарга, Түшмэл, Туслах ажилтан гэсэн 4 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

 ИНХ-ын дарга Н. Баатар  99020266
 Багийн Засаг дарга Д.Ариунбаатар  99466665
 Түшмэл, зохион байгуулагч П.Мөнхсайхан  99793028, 96770422
 Багийн туслах ажилтан Б. Гончигдорж 88829008 
 Багийн эмч З.Ичинхорол 94677686
 Хэсгийн байцаагч:  Б. Батзаяа 93313189

 

ХАЯГ: Жинст багийн хөгжлийн төв

УТАС: 7555-2971

ЦАХИМ  ХАЯГ: Улиастай сум Жинст багийн ажлын алба 2018 он гэсэн facebook group ажиллаж байна.

Хүн ам

   2017 оны  жилийн эцсээр нийт 3488 хүн ам,  1038 айл өрх тоологдсон  үүнээс хүн амын тоог насны бүлгээр харуулахад дараах байдалтай байна.