Иргэд хөдөлмөрчидийн анхааралд

2018-03-13

Аймгийн "Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх орон тооны бус салбар зөвлөл иргэдээс ирүүлсэн цахилгаан, эрчим хүчтэй холбоотой санал, хүсэлт гомдлыг барагдуулах чиглэлээр "Алтай-Улиастайн эрчим хүчний сестим" ТӨХК-ийн холбогдох байцаагч удирдлагуудтай уулзалт ярилцлагыг 2018 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 11:00 цагаас Хөгжимт жүжгийн театрт зохион байгуулах гэж байна. Иргэд хөдөлмөрч та бүхнийг өргөнөөр оролцлохыг урьж байна.