“Төгсөлтийн аргачлал” хөтөлбөрт 50 өрх хамрагдлаа

2018-03-12

Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллагын “Завхан хангай” ОНХХ-өөс хэрэгжүүлж буй “Төгсөлтийн аргачлал” хөтөлбөрт Улиастай сумын зорилтот бүлгийн 50 өрх хамрагдахаар болж батламжаа гардан авлаа.