Төрийн болон хувийн хэвшлийн Аж ахуй нэгж байгууллагуудын Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүд, хөдөлмөрчдийн дунд зохион явуулсан цасны баярт 3-р цэцэрлэг, 9-р цэцэрлэгтэй хамтран амжилттай оролцлоо.

2018-01-20