Ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүллээ

2018-02-15

 Улиастай сумын 90-ээс дээш настай 20,   80-аас дээш настай 127 ахмад настанд аймаг, сумын Засаг даргын гарын бэлгийг  гардуулж,   албан газар аж ахуйн нэгжийн харъяалалгүй 997 ахмадуудыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газраас хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.