Аймгийн засаг дарга Д. Батсайхан Улиастай сумын Жаргалант, Чигэстэй багийн иргэддээ "Иргэдээ сонсох аян " тайлангаа тавьлаа.

2017-11-25