2017 онд шинээр төрсөн хүүхдүүдийг бүртгэж байна.

2017-11-13

                        2017 онд шинээр төрсөн хүүхдүүдийг бүртгэж байна.
                Хүүхдийн мөнгө олгохтой холбогдуулан 2017 онд шинээр төрсөн хүүхдийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 13,14 өдрүүдэд бүртгэх тул хүүхдийнхээ төрсний гэрчилгээ, бичиг баримтыг хуулбарлан өргөдөл гаргаагүй иргэд Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газарт ирж бүртгүүлнэ үү./Жич өргөдлөө өгсөн иргэд хамрагдахгүй болно. Өргөдөл өгөөгүй иргэд хамрагдана уу./

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Ангилал

Facebook