Эцэг эхийн дунд зохион байгуулсан "Хүүхэд насаа эргэн дурсахуй" үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулан явуулалаа.

2017-04-22