СӨББ-ын багш нарын сургалт

2017-10-24

НҮБ-ын Хүүхдийг ивээх сангаас "Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг" төсөл хэрэгжиж энэ төслийн хүрээнд "Багшийн харилцаа ба бага насны хүүхдэд сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх аргууд" сэдэвт сургалтанд идэвхитэй оролцлоо. Тулгамдаж байгаа бэрхшээлийг даван туулахад дэмжлэг үзүүлсэн маш сайхан сургалт боллоо.