Монголын багш нарын баярын өдрийг амжилт дүүрэн угтлаа

2017-10-24

Улиастай сумын 9 цэцэрлэгийн дунд зохион байгуулсан гар бөмбөгийн тэмцээнд 2-р байр эзэлсэн амжилттай. Багууд маш их идэвхитэй өрсөлдөөнтэй байлаа.