Ахмадуудын нэрэмжит уламжлалт гар бөмбөгийн тэмцээн

2017-10-24

Манай хамт олон нийт 10 ахмадтай. Ахмадын баяраар ахмадууд уламжлалт гар бөмбөгийн тэмцээнийг 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж багийн спортыг хөгжүүлэн идэвхижүүлж оролцоог нэмэгдүүлэн амжилттай ажиллаж байна. Мөн сургалт үйл ажиллагаанд оролцон санал зөвөлгөө өгч үргэлж хамт олонтойгоо байдагт нь талархаж байна.