УЛИАСТАЙ СУМЫН УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ 1-Р ЦЭЦЭРЛЭГ

2017-10-24

Тус байгууллага нь 1931 онд байгуулагдсан 88 жилийн түүхтэй аймгийн ууган, боловсрол соёлын газрын түшиц цэцэрлэг. Манай хамт олон 2013-2016 оны хичээлийн жилд БСШУЯ ны түшиц цэцэрлэгээр сонгогдон "Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр"-ийг ажилттай туршин хэрэгжүүлж улсын хэмжээнд туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэн ажиллаж байна. 36 орон тоогоор 10 бүлэг 355 хүүхдийг хүлээн авч СӨБ-ыг хүүхэд нэг бүрт сонголттой ,нээлттэйгээр зохион байгуулан бодит үр дүнгээ харж судалгаа нотолгоотой ажиллаж байгаа хөрвөх чадвартай ажилсаг туршлагатай хамт олон билээ.