"Боловсролын салбарын мэдээллийн систем" сургалтанд хамрагдлаа.

2017-10-04

БСШУСЯ-ны мэргэжилтэн н. Далайцэрэн завхан аймгийн СӨББ-ын эрхлэгч нарыг хамруулсан сургалтыг 2017 оны 10 сарын 4, 5 өдрүүдэд Улиастай сумд зохион явууллаа.