Багш нарийн баярыг тохиолдуулан СӨББ -уудын дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг 8-р цэцэрлэг, 9-р цэцэрлэг хамтран зохион явууллаа.

2017-09-29

Уг тэмцээнд 1-р байр 2-р цэцэрлэг

                    2-р байр 1-р  цэцэрлэг

                    3-р байр 7-р  цэцэрлэг

                   Тусгай байр 8-р цэцэрлэг тус тус шалгарлаа.