Манай байгууллага дээр "Иргэдийн дуу хоолой хэлэлцүүлэг уулзалт" боллоо.

2017-09-14