УЛИАСТАЙ СУМЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД МАЛТАЙ ИРГЭДИЙГ ӨВӨЛЖҮҮЛЭХГҮЙ

2017-09-29

 

            Улиастай сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн  хурлаар батлагдсан сумын нутаг дэвсгэрт мал амьтан маллаж тэжээж буй иргэд, аж ахуйн нэгжийн дагаж мөрдөх  журмын дагуу төв суурин, болон хотын төв, хязгаарлалтын бүсэд  хашаандаа мал маллаж тэжээлгэхгүй, өвөлжүүлэхгүй байх мэдэгдэл хүргүүлэхээр шийдвэрлээд байна.

 

УЛИАСТАЙ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Ангилал

Facebook