2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтээ 8 сарын 23 -аас 8-сарын 28 хүртэлх хугацаанд авч байна.

2017-08-23