Бэлтгэл бүлгийн багачууд минь "Батламж" энгэрийн тэмдэгээ гардан авлаа.

2017-05-30