ЖИНСТ БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2017-05-22

 

ЖИНСТ БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

       Засаг захиргааны анхан шатны нэгж болох Жинст баг нь 1992 онд байгуулагдсан.

Тус  баг нь Улиастай сумын баруун хэсэгт Богд, Чигэстэй голоор хил залган оршдог бөгөөд 3600 нутаг дэвсгэртэй.

Жинст багийн ажлын алба нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

ИНХ-ын дарга: О.Лхамлхаажав

                           утас:99916157

Багийн Засаг дарга: Д.Ариунбаатар                     утас:99466665

Түшмэл, зохион байгуулагч:    

                            Б.Уртнасан          

                            утас: 94355347

                                    88688262

Хэсгийн байцаагч Пүрэвжаргал

                           Утас:98993322

Хэсгийн цагдаа Энхсүх

                           Утас: 93082309

ХАЯГ: Жинст багийн хөгжлийн төв

УТАС: 7555-2971

ЦАХИМ  ХАЯГ: Улиастай сумын Жинст баг facebook.com

Хүн ам

                2016 оны  жилийн эцсээр нийт 3386 хүн ам,  1027 айл өрх тоологдсон  үүнээс эм бөгөөд хүн амын тоог насны бүлгээр харуулахад дараах байдалтай байна.